Water in het menselijk lichaamWater is een thema dat ons allemaal treft. We zijn waterwezens. De eerste negen maanden van ons leven zitten we letterlijk in het (vrucht)water. Het aandeel water in een gezond mensenlichaam moet ongeveer 72% bedragen.

Water is een van de belangrijkste energiebronnen. Zuurstof ademen we vanzelf in en alle andere voedingsstoffen moeten we actief tot ons nemen. Zonder zuurstof kunnen we slechts enkele minuten leven, zonder water slechts enkele dagen, maar zonder eten kunnen we, in noodgevallen, zelfs enkele weken leven.

Ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Onze gezondheidstoestand hangt af van de kwaliteit van het drinkwater. Het water dat we dagelijks tot ons nemen kan onze gezondheid verbeteren of verslechteren. Zo zei Louis Coperus al: “We drinken 90% van onze ziekten”.

Water is leven, de essentie en het begin!

  • Concreet heeft water vele taken in ons lichaam te vervullen:
  •  Water is een van de belangrijkste bouwstoffen in ons lichaam voor celopbouw, weefsel en lichaamsvloeistoffen, zoals: bloed en urine
  •  Water is het natuurlijke afvoer- en transportsysteem voor alle stoffen in ons lichaam.
  •  Water is het hoofdbestanddeel van bloed Zonder water zou er geen zuurstoftransport in ons lichaam mogelijk zijn
  •  Water regelt de lichaamstemperatuur (zweten)
  •  Water is ook een vulstof die onze organen en botten beschermt

Water is van levensbelang.

Het leven, en zeker het overleven, is afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat we drinken. Dit moet ervoor zorgen dat onze cellen steeds weer opnieuw worden aangemaakt, door een goede stofwisseling.

Helaas neemt deze stofwisseling bij de meeste mensen af, omdat ons lichaam steeds meer slakken en schadelijke stoffen verzamelt. De oorzaak hiervan is dat de meeste mensen onvoldoende water drinken, dat ervoor zorgt dat deze schadelijke stoffen worden afgevoerd.

Zo ontstaan in de loop van de tijd vaak regelrechte giftige afvaldepots in ons lichaam, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid.