Bij het opwekken van energie in een kolencentrale staat water centraal. E.ON bouwde op de maasvlakte haar MPP3 centrale; de meest efficiënte kolencentrale in de wereld.

Net als elke kolencentrale stoot ook de MPP3 centrale CO2 uit. Om er voor te zorgen dat de CO2-uitstoot het klimaat niet aantast heeft E.ON een oplossing aangedragen waarbij de uitstoot wordt opgeslagen in de Noordzee. Europa moet echter diep in de buidel tasten om koolstofdioxide onder de Noordzee te stoppen. Afhankelijk van de CO2-prijs zal er meer dan 100 miljoen euro op tafel moeten komen. Pas dan kunnen de kolencentrales van E.ON en GDF Suez op de Maasvlakte in Rotterdam hun belofte voor de opslag van CO2 in een leeg gasveld waarmaken.

Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) heeft de gemeenteraad daarover een brief geschreven met daarin de laatste stand van zaken over dit vorig jaar gelanceerde project. De gemeente Rotterdam gaf toestemming voor de bouw van de beide kolencentrales onder voorwaarde dat de CO2 zou worden afgevangen in plaats van dat het in de lucht verdwijnt.

Beide bedrijven zien echter financiële problemen, doordat het volgens hen in de huidige marktomstandigheden niet rendabel is. De wethouder hield de bedrijven echter aan de afspraak, ondanks dat deze niet keihard is vastgelegd. Het afvoersysteem moet nog worden gebouwd en in 2016 operationeel zijn. Omdat dit project ook van groot belang is voor Europa, starten de bedrijven een overleg met EU-commissaris Günther Oettinger (Energie).

‘Landen moeten zich committeren’

Oettinger vraagt de betrokken landen nu met klem om zich te committeren aan het project en daarom geld beschikbaar te stellen. Dat staat in de brief van wethouder Van Huffelen. Daarom is nu een overleg gepland in maart van die jaar tussen de energieministers van alle betrokken landen om te praten over de verdeling van het extra benodigde geld. Dit geld moet samen met de bijdragen van E.ON en GDF SUEZ zorgen voor de financiële dekking. E.ON wil haar energie zo schoon mogelijk opwekken en heeft hier bij de bouw van de centrale dan ook zo veel mogelijk rekening mee gehouden.

Mobiele demistraat Evides

Gedurende de opstartfase van de nieuwe energiecentrale van E.ON werd gebruik gemaakt van de mobiele demistraat van Evides. Door middel van een mobiele demistraat kan met behulp van verplaatsbare zeecontainers gedemineraliseerd water geproduceerd worden. Doordat er in de beginperiode meer water nodig was en E.ON al met Evides samenwerkte voor drinkwater en Brielsermeerwater, werd deze ook ingezet voor de demistraat. Een dergelijk systeem bestaat uit een drietal tanks waar water doorheen wordt gepompt, en gevuld zijn met synthetische kunstharsen die ionen uitwisselen. De sulfaten, cloriden en fosfaten worden gefilterd met zuiver water als resultaat.

boven: technische weergave demistraat (natuurwetenschappen.nl)

boven: technische weergave demistraat (natuurwetenschappen.nl)

 

Tags: